Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar

İşbu siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes, işbu "Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar" da yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. sinavadogru.net'e kayıt yaptırmakla veya sinavadogru.net tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, işbu "Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar" da yer alan hüküm ve şartların tamamıyla bu sitedeki diğer talimatlarla bağlı olmayı kabul ve taahhüt etmektesiniz.

Sinavadogru.net, işbu "Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar"da ve bu sitedeki diğer talimatlarda, dilediği zamanda, dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaklardır. Değişiklikleri takip etmek sizin sorumluluğunuzdadır. sinavadogru.net'in, değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. sinavadogru.net hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

1. Sinavadogru.net

"sinavadogru.net" internet sitesine, "sinavadogru.net" servisine veya mobil uygulamalar dahil olmak üzere Sınavadoğru Eğitim Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hiz. San. Tic. A.Ş. tarafından sunulan herhangi bir uygulamaya (hepsi birlikte "Sınava Doğru Servisi" olarak anılır) eriştiğinizde veya bunları kullandığınızda, nasıl eriştiğinize bakılmaksızın, bu kullanım koşullarına ("Kullanım Koşulları") tabi olduğunuzu kabul edersiniz. Sınava Doğru Servisi, Sınavadoğru Eğitim Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hiz. San. Tic. A.Ş.'ye ("Sınava Doğru") aittir ve onun kontrolündedir. Bu Kullanım Koşulları, yasal haklarınızı ve yükümlülüklerinizi etkiler. Bu Kullanım Koşullarına tabi olmayı kabul etmiyorsanız, hizmete erişmeyin ve hizmeti kullanmayın.

Bazen bu Kullanım Koşullarına ek olarak kendi koşul ve şartları geçerli olan yeni bir özellik sunabiliriz. Bu tür durumlarda, yeni özelliğe ait koşullar, bu Kullanım Koşullarıyla çakışmadığı sürece geçerli olur.

2. Sınava Doğru Servisi ve Kullanımı Hakkında Bilgiler

2.1 Sınava Doğru Servisi, açıköğretim fakültesi öğrencileri için deneme sınavları hizmeti sunan elektronik bir ortamdır. Sınava Doğru Servisi'nin amacı, açıköğretim fakültesi öğrencilerinin deneme sınavları yoluyla sınavlarına hazırlanmalarını kolaylaştırmaktan ibarettir.

2.2 "sinavadogru.net", Sınava Doğru Servisi'nin kullanıcılar tarafından ne şekilde kullanılacağını, ne tür işlemlerin yapılabileceğini, bu işlemlerin ne şekilde yapılacağını, sitenin hangi fonksiyonları ifâ edeceğini belirlemeye, Sınava Doğru Servisi üzerinden yapılacak işlemlere ilişkin sınırlar koymaya, istediği zamanda ve istediği şekilde bunları iptal etmeye, değiştirmeye ve Sınava Doğru Servisi'nin işletilmesi için gerekli gördüğü tüm tedbirleri almaya tek başına yetkilidir. Sinavadogru.net'in bu yetkisini peşinen kabul etmektesiniz.

2.3 Sınava Doğru Servisi'nin ve genel olarak sistemin sizin tarafınızdan kullanılması için gerekli her türlü teknik donanım ve yazılımın temini size aittir. Sınava Doğru Servisi'nı kullanmanızdan dolayı size ait yazılım ve/veya donanımlarınıza gelebilecek zararlardan Sinavadogru.net sorumlu değildir.

2.4 Sınava Doğru Servisi'nden deneme sınavı alırken, aktif bir e-posta adresi, kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi gireceksiniz. Bu e-posta adresinin, kullanıcı adının ve kullanıcı şifresinin muhafazası, gizliliğinin sağlanması ve denetlenmesi sorumluluğu size aittir. Gerektiğinde, şifrenizi değiştirme tasarrufu da size aittir.

2.5 Sınava Doğru Servisi'nde, sadece sinavadogru.net'in hazırlatmış olduğu deneme sınavları alabilirsiniz. Sinavadogru.net, bu deneme sınavlarının ilgili öğretim kurumunun kriterlerini karşılayacağını garanti etmez.

3. Sınavlarla İlgili Kurallar

3.1 Kullanıcı satın aldığı sınav ya da sınavları dersin ait olduğu dönem için satın almış olur. Bu dönem boyunca sınırsız olarak soru çözebilir. Dönem bittiğinde tüm hakları sona erer.

3.2 Satın alınan sınavlar Sınava Doğru Servisi'nden çözmekle sınırlıdır. Herhangi bir materyal gönderimi talep edilemez.

3.3 Satın alınan sınavlar üçüncü kişilerle paylaşılamaz ve devredilemez. Sınav içerisindeki bilgiler herhangi bir yoldan kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. Bu durumları ihlal ettiği tespit edilen kullanıcıların hesapları dondurulur. Sinavadogru.net'in diğer hakları saklıdır.

3.4 Kullanıcı satın almış olduğu sınav ya da sınavları hiçbir gerekçe belirtmeden 2 gün içerisinde iade edebilir. Ancak iade talebi, satın alınan sınavın sınav tarihinden 1 hafta öncesine kadar kullanılabilir. Aksi taktirde herhangi bir iade talebi dikkate alınmaz.

3.5 Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler sinavadogru.net'in sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayan küçükler, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar, ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Sınava Doğru Servisi'nı kullanabilmeniz için sizden istenen bilgileri sisteme girmeniz ve belirlenen ücretleri ödemeniz gerekmektedir.

4. Kullanıcının Beyan ve Yükümlülükleri

4.1 Sınava Doğru Servisi'ne, sizin adınıza girilecek tüm bilgilerin doğru olacağını, yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi girmeyeceğinizi, yetkiniz dışında bulunan veya yerine getirme gücünüz olmayan işlemlere tevessül etmeyeceğinizi, bu tür teklif ve kabullerde bulunmayacağınızı ve yaptığınız her işlemde dürüst, iyi niyetli, tedbirli ve basiretli bir şekilde davranacağınızı, Sinavadogru.net'in ve diğer kullanıcıların haklarına riayet edeceğinizi, Sınava Doğru Servisi üzerinden talep ettiğiniz tüm hizmetlerin şartlarını yerine getireceğinizi, sistemi kullanırken, sistemin işleyişini engelleyici veya zorlaştırıcı şekilde davranmayacağınızı beyan, kabul ve taahhüt etmektesiniz.

4.2 İşbu Sınava Doğru Servisi'nı kullanmanız sırasında, Sinavadogru.net'le, sistemle ve sisteme dahil diğer kullanıcı ve kurumlarla ilgili olarak edindiğiniz bilgileri gizli tutmayı ve amaçları dışında kullanmamayı beyan, kabul ve taahhüt etmektesiniz.

4.3 Sinavadogru.net'in açık yazılı muvafakatı olmadıkça, işbu Sınava Doğru Servisi vasıtasıyla aldığınız hizmetlerden doğan hak ve yükümlülüklerinizi kısmen de olsa üçüncü kişilere devredemezsiniz.

5. Sinavadogru.net'in Sorumlulukları ve Yetkileri

5.1 Sinavadogru.net'in sorumluluğu, kullanıcılara açıköğretim fakültesinde okutulan derslerden uygun gördüklerine ilişkin deneme sınavlarının elektronik ortamda sağlanması ile sınırlıdır. Sinavadogru.net'ten hizmet almış olmanız, sınavlarda başarılı olacağınızın taahhüt edildiği anlamına gelmez.

5.2 Sinavadogru.net, önceden bir bildirime veya sizin izninize ihtiyaç duymaksızın, Sınava Doğru Servisi'nin kullanım amacını, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini değiştirebilir, sizden ek bilgi ve belgeler talep edebilir, Sınava Doğru Servisi'nı iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir. Teknik sebeplerden veya yardımcı kişilerin veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya Sınava Doğru Servisi'nin sayfalarındaki dizgi, baskı ve yazım hataları veya zorunlu sebeplerden dolayı da Sinavadogru.net mesul tutulamaz. Sinavadogru.net, mücbir sebeplerden (deprem, sel, yangın, doğal afetler gibi) dolayı Sınava Doğru Servisi'ne erişimin kısmen ya da tamamen kaybolmasından da sorumlu tutulamaz.

5.3 Sinavadogru.net, sizin kendisine verdiğiniz bilgileri, işbu Sınava Doğru Servisi'nde verilen hizmetin amacı dışında kullanmayacak ve gizli tutacaktır. Sinavadogru.net, işbirliği yaptığı kurumların pazarlama ve promosyon faaliyetleri çerçevesinde size yönelik duyurular yapabilir ve bu amaçla e-postalar gönderebilir. Bu gönderime muvafakat etmektesiniz. Bu faaliyetler, gizlilik yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmez.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

6.1 İşbu sitede yer alan sınav soruları, ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Sinavadogru.net veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması, sözkonusu fikri mülkiyet hakları konusunda size hiç bir hak vermez. Bu siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla, anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektesiniz.

6.2 Buraya tıklayarak ulaşacağınız iletişim sayfamız aracılığı ile ya da e-posta yoluyla görüş ve önerilerinizi bize bildirebilirsiniz. Sinavadogru.net'in, söz konusu görüş ve önerilerinizi istediği gibi kullanma hakkı olduğunu, bu görüş ve önerilerinize cevap verme zorunluluğu bulunmadığını ve bu nedenlerle her hangi bir hak talebinde bulunmayacağınızı peşinen kabul etmektesiniz.

7. Diğer

7.1 Sınava Doğru Servisi sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir. Bu siteyi kullanmakla, yasalara uygun davranacağınızı taahhüt etmektesiniz. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, sahte isim ve belge kullanmak gibi eylemler hukuki ve/veya cezai sorumluluklar doğurur. Sinavadogru.net, bu tür davranışlara engel olmak için, siteye girişi yasaklamak, şikayette bulunmak gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir. Ancak, Sinavadogru.net'in tedbir alıp almadığına bakılmaksızın, yaptığınız işlemlerin tüm hukuki ve cezai sorumlulukları size ait olmaya devam eder.

7.2 Sinavadogru.net, talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.

7.3 Sinavadogru.net, yararlı olacağını düşündüğü haber, ilan, makale, reklam, bilgi ve benzeri hususlara Sınava Doğru Servisi'nde yer verebilir, diğer web siteleriyle linkler oluşturabilir. Sinavadogru.net, bunlarda yer alan bilgi ve yorumların doğruluğunu, amaca uygunluğunu, isabetli olmasını garanti etmez. Kullanıcı bunları kendi sorumluluğu altında değerlendirir ve bu yüzden zarara uğradığı iddiasıyla Sinavadogru.net'ten bir talepte bulunamaz. Sınava Doğru Servisi'nde herhangi bir şekilde yer almaları veya Sınava Doğru Servisi'nde onlara "link" sağlanması, diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğumuz veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiğimiz, görüşlerine katıldığımız, onlar adına hareket ettiğimiz veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiğimiz veya bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmez. Tarafımızdan açıkça verilmeyen hiç bir taahhüt Sinavadogru.net için bağlayıcı olmayacaktır.

7.4 Sınava Doğru Servisi kanalıyla alacağınız hizmetler nedeniyle aramızda bir ihtilaf olması durumunda, bu ihtilafa Türk hukuku uygulanacak ve İstanbul (merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

7.5 Sinavadogru.net, yasal tebligat yollarının yanısıra, işbu Sınava Doğru Servisi'nde belirtilen hizmetler kapsamında size yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-posta vs.) da gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli sayılır. Üyelik esnasında belirttiğiniz ya da sonradan değiştirdiğiniz e-posta adreslerinin doğruluğundan siz sorumlu olduğunuzdan, tarafımızdan gönderilen bildirim veya tebligatların ulaşmamış olması, Sinavadogru.net'i bağlamaz.

7.6 Sinavadogru.net, burada belirtilen sistemi mevcut haliyle kullanıma sunmaktadır. Sistemin kesintisiz işleyeceği veya belli kriter ve ihtiyaçları karşılayacağı yönünde hiç bir taahhütte bulunmamaktadır. Servisin verilmediği, hizmet şartlarının ihlal edildiği ve/veya sizin veya üçüncü kişilerin zarara uğradığı iddialarıyla veya diğer sebeplerle Sinavadogru.net'ten hiç bir talepte bulunamazsınız.

İşbu Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar'da yer alan hükümler ve bu hükümlerde Sinavadogru.net tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler, Sinavadogru.net ile sizin aranızda kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturur ve tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça, Sinavadogru.net'e karşı, bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez.