Kategoriler
Güncel
Popüler
Önemli

İşveren ve İşveren Vekili için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Sınavı

İşveren ve İşveren Vekili için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI

İş sağlığı ve güvenliği, bir bütünün iki parçasını meydana getiren iş sağlığı ve iş güvenliği kavramlarından oluşmaktadır. Her iki kavramın da özünde çalışanların mesleki risklere karşı korunması, bu risklere karşı önlem alınması yatar. Zaman zaman birbiri yerine de kullanılan sağlık ve güvenlik kavramlarını ayırt etmek oldukça zordur. Durum bu olmakla beraber aslen her iki kavram birbirlerini tamamlamaktadır.

İş sağlığı genellikle sağlıklı bir yaşam ve iş için gereken sağlık kurallarını ifade eder. İş güvenliği ise güvenli bir çalışma ortamı için gereken teknik kuralları nitelendirmek için kullanılır. İş sağlığı kavramı tüm çalışanların yaşam ve iş çevrelerinde ruhsal veya bedensel olarak sağlığı etkileyen mevcut veya olası risk faktörlerine karşı korunmayı, çalışma koşullarının ve üretim araçlarının sağlığa uygun hâle getirilmesini, iş ve üretim araçları ile çalışan arasındaki uyumun sağlanmasını amaçlayan kuralları içermektedir. İş güvenliğinde ise amaç, tehlikelerin ortadan kaldırılması için daha çok teknik bilginin kullanılarak risklerin belirlenmesi ve bunlara karşı alınabilecek teknik önlemleri belirlemektir.

  • Bu eğitimin ve eğitim sonunda alınacak sertifikanın amacı; 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülmesini sağlamaktır.
  • Eğitim ve sertifika Bakanlık ile yapılan protokol çerçevesinde Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.
  • Güz ve Bahar dönemlerinde kayıt olunmaktadır.
  • 250 TL kayıt ücreti bulunmaktadır.
  • Geçme notu 50‘dir.

Sınava Doğru ile; İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine ait ünite özetlerine ve açıklamalı alıştırma sorularına web sitemizden, mobil uygulamalarımızdan çalışarak sınavlarınızı kolayca geçebilirsiniz!

isveren ve isveren vekili icin is sagligi ve guvenligi hizmetleri

 

Üstelik tüm bu içeriklere mobil uygulamalarımızdan da erişebilirsiniz!

iOS: http://bit.ly/sinavadogru-aof-ios

Android: http://bit.ly/sinavadogru-android

sd-app-ios_gif