Sınava Doğru'da bulunan AÖF Soru Listesi

Sınava Doğru'da çalışabileceğin AÖF için hazırlanan soruların listesine ulaşabileceğin bu sayfada, her bir sorunun yanında bulunan istatistik düğmesi sayesinde, soruların kaç kez sorulduğu, cevaplanma oranları, ilgi düzeyleri gibi detaylı istatistikî verilere ulaşabilirsin.
Soru İşlemler
17. yüzyıldan 18. yüzyılın başına kadar olan Osmanlı dönemine duraklama yerine buhran dönemi denmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarlara veri girişi için günümüzde kullanılan yöntemlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Türkiye'nin nüfusu hakkında doğru bir ifadedir?
II. Dünya Savaşı başlarında Türkiye’de üretimde düşüş yaşanmasının ana sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Göriceli Koçi Bey risalesini aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisine sunmuştur?
Aşağıdakilerden hangisiyle Avusturya ile savaşlar sonunda Osmanlılar Macaristan'da Habsburg imparatorluğu ile eşit imparatorluklar olduğu ilkesini kabul etmek zorunda kalmıştır?
Osmanlı Devleti’nin yaşadığı buhran bazı OsmanlI devlet adamları ve alimleri tarafından fark edilerek durumun iyileştirilmesine yönelik tedbirler üzerinde durulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
Toplum yaşamını düzenleyen ve devlet gücü ile yerine getirilen, hukuki yaptırımla kuvvetlendirilmiş kuralların bütünü aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
I. Kredinin süresi
II. Kredinin geri ödeme planı
III. Kaynak ile sağlanan fonların güvencesi
Yukarıdakilerden hangileri orta vadeli finansman kaynaklarının ortak özellikleridir?
Osmanlı Devleti hangi padişah zamanında en parlak dönemini yaşamıştır?