Sınava Doğru'da bulunan AÖF Soru Listesi

Sınava Doğru'da çalışabileceğin AÖF için hazırlanan soruların listesine ulaşabileceğin bu sayfada, her bir sorunun yanında bulunan istatistik düğmesi sayesinde, soruların kaç kez sorulduğu, cevaplanma oranları, ilgi düzeyleri gibi detaylı istatistikî verilere ulaşabilirsin.
Soru İşlemler
“Verinin işlenerek kullanılabilir, anlamlı ve yararlı bir biçime dönüştürülmesiyle....................elde edilir.”
Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır?
Kamu düzenini sağlama, koruma yahut bozulduğunda eski duruma getirme faaliyetlerini yerine getiren ve zor kullanma yetkisine sahip kamu organlarına verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmenin, bütün bir döneminin faaliyetlerini çeşitli yönleriyle özetleyerek ortaya koyan ve finansal tabloları üreten sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Kıbrıs’ın fethi aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı döneminde gerçekleşmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi bir hukuk düzeninden bahsedebilmek için yargı örgütünün sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?
Sanayi Devriminin ortaya çıkardığı kötü çalışma koşullarına karşı işçileri ve emeği sermayeye karşı korumak ve bu yolla toplumdaki sınıf çatışmalarını önleyerek toplumun ve devletin varlığını sürdürmesini sağlamaya yönelik uygulamalara ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’nde gerçekleşmemiştir?
Göller ve adalar dahil edildiğinde Türkiye’nin izdüşüm alanı kaç km2’dir?
Müslümanlardan elde edilen ürünün onda biri olarak alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
PDF nedir?