Sınava Doğru'da bulunan AÖF Soru Listesi

Sınava Doğru'da çalışabileceğin AÖF için hazırlanan soruların listesine ulaşabileceğin bu sayfada, her bir sorunun yanında bulunan istatistik düğmesi sayesinde, soruların kaç kez sorulduğu, cevaplanma oranları, ilgi düzeyleri gibi detaylı istatistikî verilere ulaşabilirsin.
Soru İşlemler
Organik tarım müteşebbis sertifikası ve ürün sertifikası Türkiye’de hangi bakanlık tarafından verilmektedir?
Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı organik ürün üzerinde mavi, yeşil, beyaz ve siyah rente olmak şartıyla 20 mm’den küçük olmayan ve kaç mm’den büyük olmayan logoların kullanımına izin vermektedir?
Aşağıdakilerden hangisi tuzların elde edilme yollarından değildir?
I.Vitaminler
II. Mineraller
III. Hormonlar
IV. Amino asitler
Yukarıdakilerden hangileri gıdaların fonksiyonel hale getirilmesi için kullanılmamaktadır?
Çiftlikte üretim aşamasında fonksiyonel gıda üretimi daha çok aşağıdaki hangi hayvansal üründe uygulanmaktadır?
matrisinin determinantı nedir?
Karlı bir etlik piliç işletmesi için hayvan sayısı en az kaç adet olmalıdır?
Hasattan önce ürün tarlada iken numune alınırken ilk numune sayısı en az kaç adet olmalıdır?
Dünya piliç eti ihracatının ne kadarı Türkiye'nin komşusu olan ülkelere yapılmaktadır?
Aşağıdakilerden hangisi doğal olarak üretilmiş gıdalardan birisidir?