Sınava Doğru'da bulunan AÖF Soru Listesi

Sınava Doğru'da çalışabileceğin AÖF için hazırlanan soruların listesine ulaşabileceğin bu sayfada, her bir sorunun yanında bulunan istatistik düğmesi sayesinde, soruların kaç kez sorulduğu, cevaplanma oranları, ilgi düzeyleri gibi detaylı istatistikî verilere ulaşabilirsin.
Soru İşlemler
Yedigün’de yazmış olduğu “Mehmet Akif” yazısında onun şiirini bireyin değil de toplumun emrine vermesini öven ve eserlerinin nitelik ve nicelik bakımından edebiyatımızı aştığını söyleyen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Nazım Hikmet’in “Benerci Kendini Niçin Öldürdü?” Eserini ele alarak Benerci’nin gerçekliğinin tartışmalı olduğu üzerinde duran isim aşağıdakilerden hangisidir?
Bir kümeleme aşaması ile gözlem birimlerine ulaşılıyorsa buna ne ad verilir?
"Yeni Halide Edip” yazısında Sinekli Bakkal’ın İngilizce ve Türkçe baskılarım karşılaştırarak İngilizce olanının daha başarılı olduğunu, Türkçesinin bunun tam çevirisi olmayıp yeni bir roman olduğunu, özellikle Türkçesindeki dil hatalarının İngilizce Sinekli Bakkal’da bulunmadığını belirten isim aşağıdakilerden hangisidir?
Ana kütleye ilişkin sayısal karakteristiklere ne ad verilir?
Ulus’ta çıkan Tenkide ve Tenkitçiye Dair yazısında eleştirmeni, sahte değerlerin sahte ışıklarını söndürüp gerçek değerleri bulundukları karanlıklardan çekip çıkaran kişi olarak tanımlayan isim aşağıdakilerden hangisidir?
(I) Mehmet Kaplan, sanat eserinin dış etkilerden bağımsız olması gerektiği, aksi takdirde kendi amacından uzaklaşmış olacağını düşünür. (ll)Dış etkilere yönelmiş ya da dış etkilerin aracı haline gelmiş bir sanat eseri, yetkin bin ürün de olamayacağı için insanlığa faydalı da olamaz. (III) Bir bilgin, nasıl ki bütün varlığıyla önündeki olaya kendisi verip bir prensibi meydana çıkarmaya çalışırsa, bir sanatçı da bütün iradesini, eserinde bir güzellik meydana getirmek için kullanmalı. (IV) Kaplan, Victor Hugo’dan hareketle, sanat eserinin dışarıda bir amaca yönelmiş bir ürün olmayıp sanatçının kendi zeka ve iradesiyle bir yaratımı olduğu düşüncesindedir. (V) Edebiyatın ve sanatın işlevinin ne olması gerektiği konusunda daha kapsamlı görüşler ileri süren eleştirmen Mehmet Kaplan’dır.
Yukarıdaki parçada yer alan numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?
olduğuna göre, 3A- B + 2C matrisi aşağıdakilerden hangisidir?
Boğaziçi’nde kalıp Anadolu’ya gitmeyen edebiyatımızın kabahatinin dışarıdan getirilen düşünce hareketleri olmadığını savunan şair aşağıdakilerden hangisidir?
(I) Samet Ağaoğlu, iyi bir roman için iyi bir üslubu ve güzel bir dili gerekli görür. (II) Halide Edip, roman ve öykünün toplum sorunlarına değinmesi gerektiğini belirtir. (III) Abdülhak Şinasi Hisar, roman ve öykünün insanı ve hayatının görünümlerini anlatması gerektiğini düşünür. (IV) Atıf Kansu, romanın insanın hayatının her yönünün didik didik etmesini ister. (V) Tanpınar ise öyküyü de kastederek romanda insanın merkez alınması gerektiğini ve romancının insana inanması gerektiğini belirtir.
Yukarıdaki parçada yer alan numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?