Sınava Doğru'da bulunan AÖF Soru Listesi

Sınava Doğru'da çalışabileceğin AÖF için hazırlanan soruların listesine ulaşabileceğin bu sayfada, her bir sorunun yanında bulunan istatistik düğmesi sayesinde, soruların kaç kez sorulduğu, cevaplanma oranları, ilgi düzeyleri gibi detaylı istatistikî verilere ulaşabilirsin.
Soru İşlemler
Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabı, Tek Düzen Hesap Planında aşağıdaki hesap gruplarından hangisinde yer alır?
sen > seni
gel > gelir
verdi > verir
Örnekleri verilen ses olayı hangisidir?
Eylem kök ve gövdelerinin sonundaki düz -geniş /a/, /el ünlüleri standart dilde şimdiki zaman ekinden önce düzenli olarak daralır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu durum örneklenmemistir?
Resim Soru
“Alacak Senetleri Reeskontu" ile “Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı” hangi mali tabloda,nasıl yer alır?
Konuşma dilinde görülen kimi daralma örnekleri yazıya yansıtılırsa yazım yanlışı olur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu duruma bir örnek yoktur?
Bir işletmenin belli bir döneme ait faaliyetlerinin sonucunu ve bu sonuca nasıl ulaşıldığını sınıflandırarak ve gerçeğe uygun olarak gösteren tabloya ne ad verilir?
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı hangi mali tabloda hangi bölümde yer alır?
Hangisi hem bilanço hem de gelir tablosunda yer alır?
Vergi kanunları esas alınarak belirlenen ve vergi matrahını oluşturan kâra ne denir?