Sınava Doğru'da bulunan AÖF Soru Listesi

Sınava Doğru'da çalışabileceğin AÖF için hazırlanan soruların listesine ulaşabileceğin bu sayfada, her bir sorunun yanında bulunan istatistik düğmesi sayesinde, soruların kaç kez sorulduğu, cevaplanma oranları, ilgi düzeyleri gibi detaylı istatistikî verilere ulaşabilirsin.
Soru İşlemler
Fiilin kaç defa yapıldığını bildiren mefûlü mutlak hangisinden elde edilir?
Cümlesinin uygun Türkçe karşılığı hangisidir?
Aşağıdaki beyitlerden hangisinde paradoksal imaj yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi Yezidilik’teki bayramlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Nusayrilikteki bayramlarla ilgili doğru bir bilgi değildir?
Resim Soru
Sayı grubu, belirtisiz isim tamlamasının tamlayan öğesi olarak görev yapabilir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yukarıdaki duruma örnek olabilecek bir kullanım söz konusudur?
Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem sonunda Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilir?
Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilemez?
7/A ve 7/B seçenekleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?