Sınava Doğru'da bulunan AÖF Soru Listesi

Sınava Doğru'da çalışabileceğin AÖF için hazırlanan soruların listesine ulaşabileceğin bu sayfada, her bir sorunun yanında bulunan istatistik düğmesi sayesinde, soruların kaç kez sorulduğu, cevaplanma oranları, ilgi düzeyleri gibi detaylı istatistikî verilere ulaşabilirsin.
Soru İşlemler
Aşağıdakiierden hangisi yakın benzeşme örneği değildir?
İşletmenin mali kârı hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Aşağıdakilerden hangisi vergiden istisna tutulmuş gelirler arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi kanunen kabul edilmeyen giderlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi uzak benzeşme örneği değildir?
İşletmenin 2010 yılı ticari kârı = 50.000 TL’dir. Vergiden istisna kazançları = 4.000 TL, kanunen kabul edilmeyen giderleri = 10.000 TL ise mali kâr’ı kaç TL’dir?
onbaşı > ombaşı
on bir > om bir
Bu örneklerde ilk sözcüğün sonundaki sesle ikinci sözcüğün başındaki ses arasında bir benzeşme söz konusudur.
Buna ne ad verilmektedir?
Aşağıdakilerden hangisi temel finansal tablolar arasında yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi ek finansal tablolar arasında yer almaz?
Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizan aşağıdakilerden hangisidir?