Sınava Doğru'da bulunan AÖF Soru Listesi

Sınava Doğru'da çalışabileceğin AÖF için hazırlanan soruların listesine ulaşabileceğin bu sayfada, her bir sorunun yanında bulunan istatistik düğmesi sayesinde, soruların kaç kez sorulduğu, cevaplanma oranları, ilgi düzeyleri gibi detaylı istatistikî verilere ulaşabilirsin.
Soru İşlemler
7/B seçeneğinde kullanılan yansıtma hesabı aşağıdakilerden hangisidir?
Belirtisiz ad tamlamalarında iyelik üçüncü tekil kişi eki düşebilmektedir.
Altı çizili sözcüklerden hangisi bu durumu Örneklemez?
Resim Soru
Dillerde en az çaba yasası gereği, bir sesin çıkış yeri ya da biçimi açısından bir başka sese benzer ya da eş duruma getirilmesi ..............olarak açıklanır.
Boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Gider hesaplarını 7/B seçeneğine göre izleyen (A) işletmesinin gider hesapları aşağıdaki gibidir:
Türkçede kimi ünsüzler ikincil, yani başka seslerden değişmiş olarak bulunabilirler.
Aşağıdaki kelimelerden hangisinde böyle bir ünsüz yoktur?
Türkçede az sayıda ekin başında patlamalı ünsüz bulunur. Bu ünsüzlerin hangisiyle başlayan ekin kelimeye eklenmesi gerektiği, kelimenin son sesinin ötümlülük - ötümsüzlük durumuna göre değişir. Son ses ötümsüz ise ötümsüz biçim, ötümlüyse ötümlü biçim tercih edilir.
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde bu durum örneklenmemıstir?
Gelir ve gider hesaplarının kapatılması ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
İşletmenin katlanmış olduğu ancak çeşitli nedenlerle vergi yasalarınca vergi matrahının saptanmasında indirim konusu yapılamayan giderlere ne ad verilir?