Sınava Doğru'da bulunan AÖF Soru Listesi

Sınava Doğru'da çalışabileceğin AÖF için hazırlanan soruların listesine ulaşabileceğin bu sayfada, her bir sorunun yanında bulunan istatistik düğmesi sayesinde, soruların kaç kez sorulduğu, cevaplanma oranları, ilgi düzeyleri gibi detaylı istatistikî verilere ulaşabilirsin.
Soru İşlemler
Kredi müşterisinin imzası dışında bir veya birden fazla gerçek ya da tüzel kişinin imzası karşılığında verilen kredilere ne ad verilir?
Müşteri ile kredi ilişkisine girileceğine dair olumlu kanaatin oluşması sonucu kredi tutarının belirlenmesi amacı ile kullanılan ve kredi değerlendirme sürecini kısaltan yönteme ne ad verilir?
Bankalarca bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna kaldırılabilecek kredilerin toplamı öz kaynakların % kaçını aşamaz?
Aşağıdakilerden hangisi kredi teklifini onaylayan birimlerden biri değildir?
I.Hayvanın yaşı
II. Hayvanın türü
III. Hayvanın cinsiyeti
IV. Hayvanın orijini
Yukarıdakilerden hangilerine göre kanatlıların besin maddeleri gereksinimleri değişmektedir?
Gerçek durumu gizleme amacıyla bilerek yapılan düzenlemeler ya da bilmeyerek yapılan mali tabloların güvenilirliğini azaltan hatalara ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi yumurta iriliğini artıran bir etkiye sahiptir?
Yem kanununda yumurtlama dönemi kaç döneme ayrılmaktadır?
Aşağıdaki hesaplamalardan hangisi asit-test rasyosunu verir?
Aşağıdakilerden hangisinin proteininin biyolojik yararlık düzeyi daha yüksektir?