Sınava Doğru'da bulunan AÖF Soru Listesi

Sınava Doğru'da çalışabileceğin AÖF için hazırlanan soruların listesine ulaşabileceğin bu sayfada, her bir sorunun yanında bulunan istatistik düğmesi sayesinde, soruların kaç kez sorulduğu, cevaplanma oranları, ilgi düzeyleri gibi detaylı istatistikî verilere ulaşabilirsin.
Soru İşlemler
Yüksek süt verimli süt ineklerinde laktasyon süresi kaç gündür?
Kıl keçilerinde laktasyon süresi kaç aydır?
Hayvan yetiştiriciliğinde cinsiyetin yönlendirmesi yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi süt verimini ve bileşimini etkileyen faktörlerden değildir?
Holstein ırkı inekler kaç yaşında ergin yaşa ulaşmış olurlar?
Ergin yaştaki bir inek 2 yaşında doğuran bir ineğe göre % kaç daha fazla süt verir?
Cinsiyetin yönlendirilmesi ile ilgili yapılan çalışmalar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
İneklerde gebeliğin kaçıncı ayından sonra süt veriminde önemli düşüş olur?
Özel bir boya ve flow cytometry (akım sitometri) kullanılarak X ve Y kromozomu taşıyan spermlerin belirlenmesi hangi temel özelliğe göre yapılmaktadır?
Cinsiyete bağlı kalıtım aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?