Sınava Doğru'da bulunan AÖF Soru Listesi

Sınava Doğru'da çalışabileceğin AÖF için hazırlanan soruların listesine ulaşabileceğin bu sayfada, her bir sorunun yanında bulunan istatistik düğmesi sayesinde, soruların kaç kez sorulduğu, cevaplanma oranları, ilgi düzeyleri gibi detaylı istatistikî verilere ulaşabilirsin.
Soru İşlemler
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin günlük faaliyetlerini sürdürmesini ve kısa vadeli borçlarını ödemesini sağlar?
Hammurabi Kanunları hangi sektörde iş güvenliği önlemleri alınması gerekliliğini düzenlemiştir?
Tom: Hello,........Tom.
Nicole: Pleased to meet you. I’m Nicole.
Tom: Pleased to meet you.

Yukarıdaki konuşmayı hangisi doğru olarak tamamlar?
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Duraklama (Buhran) Dönemi olaylarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisine göre “iktisat, iktisatçıların yaptığı iştir”?
Ülkemizde teknolojik konularda gelişim amaçlı oluşturulan “Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı” hangi bakanlık tarafından düzenlenmiştir?
Cinsiyet, etnik köken, dinsel inanç vb. hususlara bakılmaksızın herkesin sahip olduğu haklar kümesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Dünya çağında bilgisayar ağlarının birbirlerine bağlanması sonucu ortaya çıkmış olan, herhangi bir sınırlaması olmayan uluslararası bir bilgisayar ve bilgi iletişim ağıdır?
Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının sahip olduğu yaptırımlardan biri değildir?
Aşağıdaki madenlerden hangisinde Türkiye rezerv yönünden dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaz?