Sınava Doğru'da bulunan AÖF Soru Listesi

Sınava Doğru'da çalışabileceğin AÖF için hazırlanan soruların listesine ulaşabileceğin bu sayfada, her bir sorunun yanında bulunan istatistik düğmesi sayesinde, soruların kaç kez sorulduğu, cevaplanma oranları, ilgi düzeyleri gibi detaylı istatistikî verilere ulaşabilirsin.
Soru İşlemler
Aşağıdakilerden hangisi ahlak kurallarıyla ilgili yanlış bir bilgidir?
Aşağıdaki kurallardan hangisi modernleşmemiş toplumlarda daha fazla önem taşımaktadır?
Excel'in kaydettiği ve çalışma sayfasında otomatik olarak değiştirebildiği değerler kümesi olan senaryolar ne için kullanılır?
Aşağıdakilerden hangisi din kurallarıyla ilgili yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Mondros Mütarekesini OsmanlI Devleti adına imzalamıştır?
Aşağıdakilerden hangisi ahlak kurallarına uyulmadığında karşılaşılabilecek tepkilerdendir?
Uyulması gereken davranış kurallarına gönderme yaparak kullanıldığında ahlâk sözcüğü hangi anlamda kullanılmış olur?
Aşağıdakilerden hangisi örf ve adet kurallarının özelliklerindendir?
Üretim faktörlerinden emek ve sermayeyi kullanarak hammadde ve yarı mamul maddeleri işleyerek mamul madde haline getiren tüm üretim faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Aşağıdakilerden hangisinde muhasebenin temel işlevleri doğru olarak verilmiştir?