Sınava Doğru'da bulunan AÖF Soru Listesi

Sınava Doğru'da çalışabileceğin AÖF için hazırlanan soruların listesine ulaşabileceğin bu sayfada, her bir sorunun yanında bulunan istatistik düğmesi sayesinde, soruların kaç kez sorulduğu, cevaplanma oranları, ilgi düzeyleri gibi detaylı istatistikî verilere ulaşabilirsin.
Soru İşlemler
Aklın, nesneler ve olgular hakkında neye inanılması gerektiğiyle ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönü aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
Aşağıdakilerden hangisi Google ve Apple firmalarının, Dünya’nın en değerli ilk iki firması olmasındaki temel sebebidir?
Göller ve adalar dahil edildiğinde Türkiye’nin toplam yüzölçümü kaç km2’dir?
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 16. yüzyılın sonundan 17. yüzyılın sonuna kadar yaklaşık yüz yıl süren dönemi en iyi şekilde ifade eder?
Aklın eylemle ilgili düşünmeyi gerçekleştiren ne yapılması gerektiğine karar veren yönü aşağıdakilerden hangisidir?
İyiye yönelmiş eylemi talep eden kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
Uyulması gereken davranış kurallarına ne ad verilir?
Hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkilere ne ad verilir?
Kişi ya da kurumların faydalanabileceği para, fon, kaynak ya da sermayeye ne ad verilir?
İnsanın doğasına, evrenin yapısına, insanların nasıl yaşaması gerektiğine, gerçeklik ve değerlerle ilgili doğruları araştırmanın en iyi yöntemlerine ilişkin birbiriyle içten bağlantılı inançlar kümesi ve bu inançlar tarafından belirlenen tutumlar ve pratikler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?