Soru Ayrıntıları Tüm Sorular

Açıköğretim Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı - 4. Sınıf - Çağdaş Türk Edebiyatları-II - DS - Çıkmış Sorular

Halk türkülerini, türkülerin kederli ezgilerinin özelliklerini kullanarak lirik bir monolog oluşturduğu “Birsetke Yırı” (Eldiven Türküsü) adlı eserinde işçi sınıfını övmektedir. Sovyet döneminde ise Sovyet köylerini ve yeni Sovyet ziraat sisteminin kuruluşunu konu alarak yazdığı “Kuşkayın” adlı romanı ile tanınmıştır.
Yukarıda sözü edilen Başkurt şairi aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAPLAYAN ÖĞRENCİ DAĞILIMI

SAYISAL BİLGİLER

22 kez soruldu
21 kez doğru cevaplandı
1 kez yanlış cevaplandı
0 kez boş bırakıldı

ORANSAL BİLGİLER

%95 doğru cevaplanma oranı
%5 yanlış cevaplanma oranı
%0 boş bırakılma oranı

TERCİH EDİLEN SEÇENEK DAĞILIMI