Soru Ayrıntıları Tüm Sorular

Açıköğretim Fakültesi - Adalet - 2. Sınıf - İcra İflas Hukuku - DS - Çıkmış Sorular

l.Taksitle ödeme sözleşmesinin devamı sırasında
ll. İstihkak davası sürdüğü müddetçe
lll. İhtiyati haciz kesin hacze dönüşmedikçe
IV. Mal yedieminde olduğu müddetçe
Yukarıdakilerden hangilerinin satış isteme süresi işlemez?

CEVAPLAYAN ÖĞRENCİ DAĞILIMI

SAYISAL BİLGİLER

8 kez soruldu
6 kez doğru cevaplandı
2 kez yanlış cevaplandı
0 kez boş bırakıldı

ORANSAL BİLGİLER

%75 doğru cevaplanma oranı
%25 yanlış cevaplanma oranı
%0 boş bırakılma oranı

TERCİH EDİLEN SEÇENEK DAĞILIMI