Soru Ayrıntıları Tüm Sorular

Açıköğretim Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı - 3. Sınıf - XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı - DS - Çıkmış Sorular

Oldı Ahmed Burak'a çünki süvâr
Söyle şâhum ne yirde tutdı karâr
Yok durur hod mekânı Mevlânun
Kandedür azmi pes o sultânun
Dûr mıydı habîb Mevlâdan
Pes garaz n'oldı bu mu'ammâdan
Ana çün menzil olmadı nüh tâk
Kangı vâdîde kurmış idi otak
Yukarıda Simkeşzade Feyzî’nin mesnevilerinden alıntılanan beyitlerde işlenen konu, aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAPLAYAN ÖĞRENCİ DAĞILIMI

SAYISAL BİLGİLER

0 kez soruldu
0 kez doğru cevaplandı
0 kez yanlış cevaplandı
0 kez boş bırakıldı

ORANSAL BİLGİLER

%0 doğru cevaplanma oranı
%0 yanlış cevaplanma oranı
%0 boş bırakılma oranı

TERCİH EDİLEN SEÇENEK DAĞILIMI