Soru Ayrıntıları Tüm Sorular

İktisat Fakültesi - Uluslararası İlişkiler - 1. Sınıf - Uygarlık Tarihi II - DS - Çıkmış Sorular

“Kanunların Ruhu” isimli eserinde Fransa’da dinsel, siyasal ve sosyal kurumları incelemiş ve mutlak monarşi yerine anayasalı bir monarşiyi savunurken, devlet iktidarını oluşturan yasama, yürütme ve yargının (kuvvetler ayrılığı esası) birbirinden bağımsız olması gerektiğini söyleyerek Fransa’da monarşi rejimine ilk darbeyi vuran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAPLAYAN ÖĞRENCİ DAĞILIMI

SAYISAL BİLGİLER

6 kez soruldu
4 kez doğru cevaplandı
2 kez yanlış cevaplandı
0 kez boş bırakıldı

ORANSAL BİLGİLER

%67 doğru cevaplanma oranı
%33 yanlış cevaplanma oranı
%0 boş bırakılma oranı

TERCİH EDİLEN SEÇENEK DAĞILIMI