Soru Ayrıntıları Tüm Sorular

İktisat Fakültesi - Kamu Yönetimi - 4. Sınıf - Türk İdare Tarihi - Alıştırmalar

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmpratorluğu’nda özel statüleri nedeniyle 1871 îdâre-i Umûmiye-i Vilâyet Nizâmnâmesi dışında kalan topraklardan değildir?

CEVAPLAYAN ÖĞRENCİ DAĞILIMI

SAYISAL BİLGİLER

30 kez soruldu
20 kez doğru cevaplandı
10 kez yanlış cevaplandı
0 kez boş bırakıldı

ORANSAL BİLGİLER

%67 doğru cevaplanma oranı
%33 yanlış cevaplanma oranı
%0 boş bırakılma oranı

TERCİH EDİLEN SEÇENEK DAĞILIMI