Soru Ayrıntıları Tüm Sorular

İktisat Fakültesi - Maliye - 4. Sınıf - Vergi Yargılaması Hukuku - Dönem Sonu

I. Dilekçenin reddi
II. Dilekçenin gerçek hasıma tebliği
III. Dilekçenin idari merciye tebliğ
IV. Dosyaların birleştirilmesi
V. Görevsizlik ve yetkisizlik
Yukarıdaki kararlardan hangisi/hangileri nihai karar kapsamında değerlendirilemez?

CEVAPLAYAN ÖĞRENCİ DAĞILIMI

SAYISAL BİLGİLER

9 kez soruldu
10 kez doğru cevaplandı
-1 kez yanlış cevaplandı
0 kez boş bırakıldı

ORANSAL BİLGİLER

%111 doğru cevaplanma oranı
%-11 yanlış cevaplanma oranı
%0 boş bırakılma oranı

TERCİH EDİLEN SEÇENEK DAĞILIMI