Soru Ayrıntıları Tüm Sorular

İktisat Fakültesi - Maliye - 4. Sınıf - Vergi Yargılaması Hukuku - Dönem Sonu

I. Aile mahkemesi
II. Asliye hukuk mahkemesi
III. Sulh hukuk mahkemesi
IV. Vergi Mahkemesi
V. Ticaret Mahkemesi
Yukarıda verilenlere göre aşağıda verilen mahkemelerden hangisi/hangileri yazılı yargılama usulüne tabidir?

CEVAPLAYAN ÖĞRENCİ DAĞILIMI

SAYISAL BİLGİLER

13 kez soruldu
8 kez doğru cevaplandı
5 kez yanlış cevaplandı
0 kez boş bırakıldı

ORANSAL BİLGİLER

%62 doğru cevaplanma oranı
%38 yanlış cevaplanma oranı
%0 boş bırakılma oranı

TERCİH EDİLEN SEÇENEK DAĞILIMI