Soru Ayrıntıları Tüm Sorular

İktisat Fakültesi - Maliye - 4. Sınıf - Vergi Yargılaması Hukuku - Dönem Sonu

I. Uyuşmazlığın yetkili mahkemede olup olmadığı .
II. Uyuşmazlığın görevli mahkemede olup olmadığı
III. Davanın süresinde açılıp açılmadığı
IV. Dava dilekçesinin usule uygun olup olmadığı
V. Temyiz dilekçesinin yetkili mahkemeye verilip verilmediği
Yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi/hangileri ile yetki kurallarına aykırılık hususunda uyuşmazlığın bölümü incelenmektedir?

CEVAPLAYAN ÖĞRENCİ DAĞILIMI

SAYISAL BİLGİLER

11 kez soruldu
5 kez doğru cevaplandı
6 kez yanlış cevaplandı
0 kez boş bırakıldı

ORANSAL BİLGİLER

%45 doğru cevaplanma oranı
%55 yanlış cevaplanma oranı
%0 boş bırakılma oranı

TERCİH EDİLEN SEÇENEK DAĞILIMI