Soru Ayrıntıları Tüm Sorular

İktisat Fakültesi - Maliye - 4. Sınıf - Vergi Yargılaması Hukuku - Dönem Sonu

I. Bozma kararı
II. Onama Kararı
III. Düzelterek Onama Kararı
IV. Kısmen Onama Kısmen Bozma Kararı
Yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi temyiz incelemesi sonunda Danıştay’ın vereceği kararlardan birisidir?

CEVAPLAYAN ÖĞRENCİ DAĞILIMI

SAYISAL BİLGİLER

15 kez soruldu
17 kez doğru cevaplandı
-2 kez yanlış cevaplandı
0 kez boş bırakıldı

ORANSAL BİLGİLER

%113 doğru cevaplanma oranı
%-13 yanlış cevaplanma oranı
%0 boş bırakılma oranı

TERCİH EDİLEN SEÇENEK DAĞILIMI