Soru Ayrıntıları Tüm Sorular

İktisat Fakültesi - Maliye - 3. Sınıf - Özel Vergi Hukuku II - Ara Sınav

I. Kendilerine vergi kesme sorumluluğu yüklenen kimseler vergiye tabi işlemlerin bulunmadığı dönemlerde de beyanname verirler.
II. İthalatta alınan KDV gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir.
III. Mükelleflerin o dönemde vergiye tabi işlemleri bulunmasa da beyanname vermeleri gerekir.
IV. Mükellefin ölümü halinde beyanname verme süresine üç ay eklenir
V. Kendilerine vergi kesme sorumluluğu yüklenen kimseler vergiye tabi işlemlerin bulunmadığı dönemlerde beyanname vermezler
Yukarıda verilenlere göre KDV Beyanı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

CEVAPLAYAN ÖĞRENCİ DAĞILIMI

SAYISAL BİLGİLER

7 kez soruldu
5 kez doğru cevaplandı
2 kez yanlış cevaplandı
0 kez boş bırakıldı

ORANSAL BİLGİLER

%71 doğru cevaplanma oranı
%29 yanlış cevaplanma oranı
%0 boş bırakılma oranı

TERCİH EDİLEN SEÇENEK DAĞILIMI