Soru Ayrıntıları Tüm Sorular

İktisat Fakültesi - Maliye - 3. Sınıf - Özel Vergi Hukuku II - Ara Sınav

I. (I) sayılı listede yer alan mallarda vergi ithal aşamasında alınmaz.
II. kayıt ve tescile tabi olmayan araçlarda verginin mükellefi, bu malları imal veya ithal edenler, ile müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir
III. (III) sayılı listedeki ürünler için verginin matrahı bu malların ithali veya tesliminde hesaplanacak ÖTV hariç olmak üzere KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder
IV. Kayıt ve tescile tabi taşıtların ilk iktisabında vergi mükellefi, motorlu araç ticareti yapanlar kullanmak üzere ithal edenler ve müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir
(I) sayılı listede yer alan mallarda vergi ithal aşamasında alınır
Yukarıda verilenlere göre ÖTV’nin uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

CEVAPLAYAN ÖĞRENCİ DAĞILIMI

SAYISAL BİLGİLER

3 kez soruldu
2 kez doğru cevaplandı
1 kez yanlış cevaplandı
0 kez boş bırakıldı

ORANSAL BİLGİLER

%67 doğru cevaplanma oranı
%33 yanlış cevaplanma oranı
%0 boş bırakılma oranı

TERCİH EDİLEN SEÇENEK DAĞILIMI