Soru Ayrıntıları Tüm Sorular

İktisat Fakültesi - Maliye - 3. Sınıf - Özel Vergi Hukuku II - Ara Sınav

I. Faturada gösterilen ticari teamüllere uygun iskonto tutarı
II. KDV hariç teslim bedeli üzerinden hesaplanan ÖTV
III. ÖTV dahil teslim bedeli üzerinden hesaplanan vade farkı
IV. Teslim bedeli içinde ambalaja isabet eden tutar
Yukarıda verilenlere göre teslimi aynı zaman da ÖTV de tabi olan bir malın satışında hangisinde KDV matrahına dahil değildir?

CEVAPLAYAN ÖĞRENCİ DAĞILIMI

SAYISAL BİLGİLER

9 kez soruldu
6 kez doğru cevaplandı
3 kez yanlış cevaplandı
0 kez boş bırakıldı

ORANSAL BİLGİLER

%67 doğru cevaplanma oranı
%33 yanlış cevaplanma oranı
%0 boş bırakılma oranı

TERCİH EDİLEN SEÇENEK DAĞILIMI