Soru Ayrıntıları Tüm Sorular

İktisat Fakültesi - Maliye - 3. Sınıf - Kamu Mali Yönetimi - Dönem Sonu

Kamu yönetiminde, gerekli kurum içi ve dışı bilginin üretilmesi ve bu bilginin yönetim ve diğer ilgililer tarafından paylaşılması, yönetimin iç ve dış olaylar hakkında uygun, güvenilir ve zamanında iletişim kurması, idare amaçlarının gerçekleştirilmesi ve etkin bir yönetim için gerekli ortamı sağlaması, iç kontrolün unsurları ve genel koşullarından hangisinin kapsamındadır?

CEVAPLAYAN ÖĞRENCİ DAĞILIMI

SAYISAL BİLGİLER

6 kez soruldu
4 kez doğru cevaplandı
2 kez yanlış cevaplandı
0 kez boş bırakıldı

ORANSAL BİLGİLER

%67 doğru cevaplanma oranı
%33 yanlış cevaplanma oranı
%0 boş bırakılma oranı

TERCİH EDİLEN SEÇENEK DAĞILIMI