Soru Ayrıntıları Tüm Sorular

İktisat Fakültesi - Maliye - 4. Sınıf - Vergi Yargılaması Hukuku - Dönem Sonu

I. Dilekçenin tebliğini izleyen 30 gün içinde cevap verir.
II. Daha önce temyiz etmemiş olmasına karşı dilekçe ile temyiz talebinde bulunabilir.
III. Temyiz talebinde bulunmayan taraf karşı dilekçe ile temyiz talebinde bulunamaz.
Yukarıda verilenlere göre temyiz dilekçesini tebliğ alan taraf için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

CEVAPLAYAN ÖĞRENCİ DAĞILIMI

SAYISAL BİLGİLER

12 kez soruldu
3 kez doğru cevaplandı
9 kez yanlış cevaplandı
0 kez boş bırakıldı

ORANSAL BİLGİLER

%25 doğru cevaplanma oranı
%75 yanlış cevaplanma oranı
%0 boş bırakılma oranı

TERCİH EDİLEN SEÇENEK DAĞILIMI