Soru Ayrıntıları Tüm Sorular

İktisat Fakültesi - Maliye - 4. Sınıf - Vergi Yargılaması Hukuku - Dönem Sonu

I. İlk derece mahkemelerinin nihai kararlan
II. İlk derece mahkemesinin kesin olarak vermediği kararları
III. Temyiz dilekçesinde noksanlık bulunması ve talepte bulunanın noksanlığı gidermemesi üzerine verilen kararlar.
Yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinde temyiz edilebilecek kararlar doğru olarak verilmiştir?

CEVAPLAYAN ÖĞRENCİ DAĞILIMI

SAYISAL BİLGİLER

20 kez soruldu
17 kez doğru cevaplandı
3 kez yanlış cevaplandı
0 kez boş bırakıldı

ORANSAL BİLGİLER

%85 doğru cevaplanma oranı
%15 yanlış cevaplanma oranı
%0 boş bırakılma oranı

TERCİH EDİLEN SEÇENEK DAĞILIMI