Soru Ayrıntıları Tüm Sorular

İktisat Fakültesi - Maliye - 3. Sınıf - Özel Vergi Hukuku II - Ara Sınav

I. ÖTV ithalat veya imalatta bir defaya mahsus olmak üzere alınır. KDV ise imalat veya ithalattan tüketime kadar her safhada uygulanır
II. Alıcılar açısından ödenen ÖTV gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınır, indirim konusu yapılabilen KDV ise gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak göz önüne alınamaz
III. ÖTV de serbest bölgelere, free shoplara yapılan teslimler, bavul ticareti ve yolcu beraberi eşya teslimleri ihracat sayılmaz, dolayısıyla istisna uygulanmaz. KDV de ise serbest bölgelere, free shoplara yapılan teslimlerde ve bavul ticareti ile yolcu beraberi eşya ihracında ihracat istisnası uygulanır
Yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

CEVAPLAYAN ÖĞRENCİ DAĞILIMI

SAYISAL BİLGİLER

3 kez soruldu
3 kez doğru cevaplandı
0 kez yanlış cevaplandı
0 kez boş bırakıldı

ORANSAL BİLGİLER

%100 doğru cevaplanma oranı
%0 yanlış cevaplanma oranı
%0 boş bırakılma oranı

TERCİH EDİLEN SEÇENEK DAĞILIMI