Soru Ayrıntıları Tüm Sorular

İktisat Fakültesi - Maliye - 4. Sınıf - Vergi Yargılaması Hukuku - Dönem Sonu

I. İspat yükü her zaman için davalı tarafa aittir
II. İspat yükü her zaman için davacı tarafa aittir
III. İspat yükü mahkemededir
IV. İspat yükü iddia sahibine aittir
V. İspat yükü iddiada bulunanın karşı tarafına aittir
Yukarıda verilenlere göre vergi yargılaması hukukundaki ispat yükü hakkında aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

CEVAPLAYAN ÖĞRENCİ DAĞILIMI

SAYISAL BİLGİLER

11 kez soruldu
8 kez doğru cevaplandı
3 kez yanlış cevaplandı
0 kez boş bırakıldı

ORANSAL BİLGİLER

%73 doğru cevaplanma oranı
%27 yanlış cevaplanma oranı
%0 boş bırakılma oranı

TERCİH EDİLEN SEÇENEK DAĞILIMI