Soru Ayrıntıları Tüm Sorular

İktisat Fakültesi - Maliye - 4. Sınıf - Vergi Yargılaması Hukuku - Dönem Sonu

I. Yorum işleminde temeldeki büyük önermeye, küçük önerme uygulanmak suretiyle bir vargıya ulaşılmaktadır.
II. Yorum işleminde temeldeki küçük önermeye, büyük önerme uygulanmak suretiyle bir vargıya ulaşılmaktadır.
III. Yorum işleminde temeldeki önermeye, maddi olay uygulanmak suretiyle bir vargıya ulaşılmaktadır.
IV. Yorum işleminde temeldeki maddi olaya, küçük önerme uygulanmak suretiyle bir vargıya ulaşılmaktadır.
V. Yorum işleminde temeldeki küçük önermeye, büyük önerme uygulanmak suretiyle bir ara karara ulaşılmaktadır.
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

CEVAPLAYAN ÖĞRENCİ DAĞILIMI

SAYISAL BİLGİLER

11 kez soruldu
6 kez doğru cevaplandı
5 kez yanlış cevaplandı
0 kez boş bırakıldı

ORANSAL BİLGİLER

%55 doğru cevaplanma oranı
%45 yanlış cevaplanma oranı
%0 boş bırakılma oranı

TERCİH EDİLEN SEÇENEK DAĞILIMI