Soru Ayrıntıları Tüm Sorular

İktisat Fakültesi - Maliye - 4. Sınıf - Vergi Yargılaması Hukuku - Dönem Sonu

I. Dava dilekçesi ilk incelemeye tabidir.
II. Cevap dilekçesi ilk incelemeye tabidir.
III. İlk inceleme görev yönünden de yapılmaktadır.
IV. ilk inceleme yetki yönünden de yapılmaktadır.
V. İlk inceleme husumet yönünden de yapılmaktadır.
Yukarıda verilenlere göre ilk inceleme ile ilgili olarak hangisi/hangileri yanlıştır?

CEVAPLAYAN ÖĞRENCİ DAĞILIMI

SAYISAL BİLGİLER

8 kez soruldu
4 kez doğru cevaplandı
4 kez yanlış cevaplandı
0 kez boş bırakıldı

ORANSAL BİLGİLER

%50 doğru cevaplanma oranı
%50 yanlış cevaplanma oranı
%0 boş bırakılma oranı

TERCİH EDİLEN SEÇENEK DAĞILIMI