Soru Ayrıntıları Tüm Sorular

İktisat Fakültesi - Maliye - 4. Sınıf - Vergi Yargılaması Hukuku - Dönem Sonu

I. Faturalı satışlarda, satışın piyasa fiyatının altında olduğu iddiası
II. Tapu kayıtlarında yer alan satış bedelinin gerçeği yansıtmadığı iddiası
III. Vergi dairesinin tarh işleminin hukuka uygun olduğu iddiası
IV. Kişisel etkiye sahip mücbir sebebin varlığı iddiası
V. Peçeleme halleri
Yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinde ispat yükünün idarede olduğu hallerden olamaz?

CEVAPLAYAN ÖĞRENCİ DAĞILIMI

SAYISAL BİLGİLER

9 kez soruldu
8 kez doğru cevaplandı
1 kez yanlış cevaplandı
0 kez boş bırakıldı

ORANSAL BİLGİLER

%89 doğru cevaplanma oranı
%11 yanlış cevaplanma oranı
%0 boş bırakılma oranı

TERCİH EDİLEN SEÇENEK DAĞILIMI