Soru Ayrıntıları Tüm Sorular

İktisat Fakültesi - Maliye - 2. Sınıf - Vergi Usul Hukuku - Dönem Sonu

Yükümlülerin işledikleri vergi ziyaı cezası gerektiren fiilleri kendiliğinden idareye bildirmeleri ve yasanın aradığı diğer koşulları da yerine getirmeleri hâlinde vergi ziyaı cezasından ve kaçakçılık nedeniyle uygulanacak hürriyeti bağlayıcı cezadan bağışık tutulmaları ne olarak adlandırılır?

CEVAPLAYAN ÖĞRENCİ DAĞILIMI

SAYISAL BİLGİLER

0 kez soruldu
0 kez doğru cevaplandı
0 kez yanlış cevaplandı
0 kez boş bırakıldı

ORANSAL BİLGİLER

%0 doğru cevaplanma oranı
%0 yanlış cevaplanma oranı
%0 boş bırakılma oranı

TERCİH EDİLEN SEÇENEK DAĞILIMI