Soru Ayrıntıları Tüm Sorular

İktisat Fakültesi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler - 3. Sınıf - Toplu İş Hukuku - Ara Sınav

I. Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulamaması
II. Tüzük ve belgelerdeki kanuna aykırılığın süresi içinde giderilmemiş olması
III. Kuruluşların Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı faaliyette bulunmaları
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri sendikaların mahkeme kararıyla kapatılma sebepleridir?

CEVAPLAYAN ÖĞRENCİ DAĞILIMI

SAYISAL BİLGİLER

13 kez soruldu
11 kez doğru cevaplandı
2 kez yanlış cevaplandı
0 kez boş bırakıldı

ORANSAL BİLGİLER

%85 doğru cevaplanma oranı
%15 yanlış cevaplanma oranı
%0 boş bırakılma oranı

TERCİH EDİLEN SEÇENEK DAĞILIMI