Soru Ayrıntıları Tüm Sorular

İşletme Fakültesi - İşletme - 4. Sınıf - Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz

I. Kalemlerdeki uzun vadeli değişme eğilimini belirlemek amacıyla, bilanço ve gelir tablosun kalemlerine trend analizi uygulanır
II. Kalemlerdeki mutlak ve oransal değişmenin nedenlerini ve sonuçlarını belirlemek amacıyla, bilanço ve gelir tablosu kalemlerine trend analizi uygulanır
III. Kalemlerin oransal büyüklüğünü belirlemek ve değişim hızını ölçmek amacıyla, bilanço ve gelir tablosu kalemlerine trend analizi uygulanır.
Yukarıda trend analiziyle ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

CEVAPLAYAN ÖĞRENCİ DAĞILIMI

SAYISAL BİLGİLER

0 kez soruldu
0 kez doğru cevaplandı
0 kez yanlış cevaplandı
0 kez boş bırakıldı

ORANSAL BİLGİLER

%0 doğru cevaplanma oranı
%0 yanlış cevaplanma oranı
%0 boş bırakılma oranı

TERCİH EDİLEN SEÇENEK DAĞILIMI