Soru Ayrıntıları Tüm Sorular

Açıköğretim Fakültesi - Laborant ve Veteriner Sağlık - 2. Sınıf - Veteriner Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji - Ara Sınav

Kültürde üreyen B. anthracis’i diğer antrakoid basillerden ayırt etmek için kullanılan testlerden hangisi B. anthracis penisiline duyarlı olduğundan penisilin içeren besiyerinde üretildiğinde çomak şeklini kaybederek teşbih benzeri bir görünüm alırken antrakoidlerde bu durumun görülmemesi esasına dayanır?

CEVAPLAYAN ÖĞRENCİ DAĞILIMI

SAYISAL BİLGİLER

1 kez soruldu
2 kez doğru cevaplandı
-1 kez yanlış cevaplandı
0 kez boş bırakıldı

ORANSAL BİLGİLER

%200 doğru cevaplanma oranı
%-100 yanlış cevaplanma oranı
%0 boş bırakılma oranı

TERCİH EDİLEN SEÇENEK DAĞILIMI