Soru Ayrıntıları Tüm Sorular

Açıköğretim Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı - 1. Sınıf - Eski Türk Edebiyatına Giriş Biçim ve Ölçü - Dönem Sonu

mefulü fa’ilatü mefa’ilü fa’ilün
Yukarıdaki aruz kalıbı aşağıdaki beyitlerden hangisine aittir?

CEVAPLAYAN ÖĞRENCİ DAĞILIMI

SAYISAL BİLGİLER

3 kez soruldu
-1 kez doğru cevaplandı
4 kez yanlış cevaplandı
0 kez boş bırakıldı

ORANSAL BİLGİLER

%-33 doğru cevaplanma oranı
%133 yanlış cevaplanma oranı
%0 boş bırakılma oranı

TERCİH EDİLEN SEÇENEK DAĞILIMI