Soru Ayrıntıları Tüm Sorular

İşletme Fakültesi - İşletme - 1. Sınıf - İktisada Giriş I - ESKİ - Dönem Sonu

I.Az sayıda satıcı, çok sayıda alıcı olması
II.Homojen veya farklılaştırılmış ürünlerin satılması
III. Piyasaya girişin kısıtlı olması
IV.Yakın ikamesi olmayan mal satılması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri oligopolün özelliklerindendir?

CEVAPLAYAN ÖĞRENCİ DAĞILIMI

SAYISAL BİLGİLER

50 kez soruldu
22 kez doğru cevaplandı
28 kez yanlış cevaplandı
0 kez boş bırakıldı

ORANSAL BİLGİLER

%44 doğru cevaplanma oranı
%56 yanlış cevaplanma oranı
%0 boş bırakılma oranı

TERCİH EDİLEN SEÇENEK DAĞILIMI