Soru Ayrıntıları Tüm Sorular

İşletme Fakültesi - İşletme - 1. Sınıf - İktisada Giriş I - ESKİ - Dönem Sonu

Aşağıdakilerden hangisi tekelci ile rekabet tam rekabet dengesi karşılaştırıldığında ortaya çıkan farklılıklardan biri değildir?

CEVAPLAYAN ÖĞRENCİ DAĞILIMI

SAYISAL BİLGİLER

55 kez soruldu
24 kez doğru cevaplandı
31 kez yanlış cevaplandı
0 kez boş bırakıldı

ORANSAL BİLGİLER

%44 doğru cevaplanma oranı
%56 yanlış cevaplanma oranı
%0 boş bırakılma oranı

TERCİH EDİLEN SEÇENEK DAĞILIMI