Soru Ayrıntıları Tüm Sorular

İktisat Fakültesi - Maliye - 2. Sınıf - Genel Vergi Hukuku - AS - Çıkmış Sorular

Bir baba, 9 aylık çocuğuna bir anonim şirketin hisse senetlerini satın almış ve satın alma bedelinin de çocuk 18 yaşına geldiğinde faizsiz olarak kendisine ödenmesini öngören hukuken geçerli bir sözleşmeyi çocuğu adına velayeten, kendisi adına da asaleten imzalamıştır. Vergi idaresi bu ilişkinin gerçekte bir borç ilişkisi değil, bağışlama (ivazsız aktarım) olduğu görüşüyle cezalı veraset ve intikal vergisi tarh etmiştir. Bu tarhiyata karşı açılan davada Mahkeme, çocukla baba arasında bu tür bir borç ilişkisinin, gerçekleştirilmek istenen bağışlamayı gizlemeye yönelik muvazaalı bir ilişki olduğuna ve vergilendirmede görünen işlemin değil gizlenen işlemin esas alınacağı kararını vermiştir.
Bu veriler çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi (gerekçesiyle birlikte) doğrudur?

CEVAPLAYAN ÖĞRENCİ DAĞILIMI

SAYISAL BİLGİLER

2 kez soruldu
0 kez doğru cevaplandı
2 kez yanlış cevaplandı
0 kez boş bırakıldı

ORANSAL BİLGİLER

%0 doğru cevaplanma oranı
%100 yanlış cevaplanma oranı
%0 boş bırakılma oranı

TERCİH EDİLEN SEÇENEK DAĞILIMI