Konaklama İşletmeciliği Lisans Programı Diğer İşletme Programları

Programın Amaçları

Konaklama İşletmeciliği Lisans Programı, konaklama endüstrisinde artan kalifiye eleman talebini karşılamaya yönelik güncel, dünya ölçeğinde düşünen ve kurumlarını ülkenin koşullarına uygun yönetebilen yönetici adaylarını yetiştirmeyi amaçlarken, örgün eğitime girme olanağı bulamayan kişilere konaklama işletmeciliği gibi dinamik ve özgün bir çalışma alanında eğitim fırsatı da vermektedir. Bu bölümde uygulanan eğitim modeli, üniversite çağındaki gençler için olduğu kadar, bir işte çalışıp örgün öğretimi izleme olanağı bulamayanlara, ön lisans diploması olan ve bunu lisans derecesine yükseltmek isteyenlere önemli bir fırsat sunmaktadır.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Konaklama İşletmeciliği Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsin.

Program Dersleri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I  Zorunlu 3+0 3.0
HUK101U Hukukun Temel Kavramları  Zorunlu 3+0 4.0
İKT103U İktisada Giriş I  Zorunlu 3+0 5.0
İŞL105U İşletme İlkeleri  Zorunlu 3+0 5.0
MAT105U Matematik I  Zorunlu 3+0 4.0
MUH103U Genel Muhasebe I  Zorunlu 3+0 5.0
SOS113U Davranış Bilimleri I  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 30
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri II  Zorunlu 3+0 3.0
HUK110U Borçlar Hukuku  Zorunlu 3+0 4.0
İKT104U İktisada Giriş II  Zorunlu 3+0 5.0
İŞL106U İşletme Fonksiyonları  Zorunlu 3+0 5.0
MAT106U Matematik II  Zorunlu 3+0 4.0
MUH104U Genel Muhasebe II  Zorunlu 3+0 5.0
SOS114U Davranış Bilimleri II  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 30
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
İLT203U Kurumsal İletişim  Zorunlu 3+0 4.0
KOİ201U Otel İşletmelerinde Konaklama Hizmetleri  Zorunlu 3+0 5.0
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  Zorunlu 3+0 3.0
TRZ201U Genel Turizm Bilgisi  Zorunlu 3+0 4.0
TRZ203U Otel İşletmelerinde Destek Hizmetleri  Zorunlu 3+0 5.0
TRZ205U Yiyecek-İçecek Hizmetleri  Zorunlu 3+0 5.0
TSH201U Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü  Zorunlu 3+1 4.0
Toplam 30
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
İKT208U Turizm Ekonomisi  Zorunlu 3+0 5.0
KOİ202U Otel Yönetimi  Zorunlu 3+0 4.0
MUH210U Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları  Zorunlu 3+0 4.0
PZL208U Müşteri İlişkileri Yönetimi  Zorunlu 3+0 4.0
PZL218U Turizm Pazarlaması  Zorunlu 3+0 5.0
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  Zorunlu 3+0 3.0
TRZ202U Kongre ve Etkinlik Yönetimi  Zorunlu 3+0 5.0
Toplam 30
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM301U Almanca 1 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
FRA301U Fransızca 1 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
İLT101U Bireyler Arası İletişim  Zorunlu 3+0 4.0
İNG301U Ingilizce 1 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
İŞL103U Stratejik Yönetim  Zorunlu 3+0 4.0
KOİ301U Hizmet Tasarımı  Zorunlu 3+0 5.0
KOİ303U Turistik Alanlarda Mekan Tasarımı  Zorunlu 3+0 5.0
MUH303U Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz  Zorunlu 3+0 4.0
SOS109U Turizm Sosyolojisi  Zorunlu 3+0 5.0
Toplam 36
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM302U Almanca 2 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
FRA302U Fransızca 2 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
İNG302U Ingilizce 2 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
İŞL108U Girişimcilik  Zorunlu 3+0 4.0
KOİ302U Destinasyon Yönetimi  Zorunlu 3+0 5.0
KÜL102U Kültür Tarihi  Zorunlu 3+0 4.0
PZL302U Satış Teknikleri  Zorunlu 3+0 4.0
SOS320U Sosyal Davranış ve Protokol  Zorunlu 3+0 5.0
TKY302U Konaklama Hizmetlerinde Kalite Yönetimi  Zorunlu 3+0 5.0
Toplam 36
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ÇEK403U İş Sağlığı ve Güvenliği  Zorunlu 3+0 5.0
KOİ401U Ekoloji ve Turizm  Zorunlu 3+0 5.0
KOİ405U Odalar Bölümü Yönetimi  Zorunlu 3+0 4.0
KOİ407U Performans ve Kariyer Yönetimi  Zorunlu 3+0 5.0
KOİ409U Yiyecek ve İçecek Yönetimi  Zorunlu 3+0 5.0
İŞL293U Girişimcilik ve İş Kurma Zorunlu 3+0 3.0
TÜR201U Türk Dili I  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ÇEK404U Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı  Zorunlu 3+0 5.0
İLT204U Kültürlerarası İletişim  Zorunlu 3+0 5.0
İŞL402U İnsan Kaynakları Yönetimi  Zorunlu 3+0 5.0
KOİ402U Termal ve Spa Hizmetleri  Zorunlu 3+0 4.0
TSH202U Rekreasyon Yönetimi  Zorunlu 3+0 5.0
İLT184U Etkili İletişim Teknikleri Zorunlu 3+0 3.0
TÜR202U Türk Dili II  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30

Değerlendirme ve Dersi Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.

Mezun Olma Koşulları

Konaklama İşletmeciliği Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Konaklama İşletmeciliği Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İşletme Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız 2. Üniversite

Konaklama İşletmeciliği Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsin.