İşletme Lisans Programı Diğer İşletme Programları

Programın Amaçları

İşletme Lisans Programının derslerinin içeriği, öğrencilerimizin teorik ve uygulamalı işletmecilik bilgisi elde edebilmelerine, işletme problemlerini çözümleyebilmelerine ve analitik düşünmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Öğrencilerimizi geleceğin girişimcileri olarak yetiştirmek de işletme programının amaçları arasındadır.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

İşletme Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsin.

Program Dersleri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I  Zorunlu 3+0 3.0
HUK101U Hukukun Temel Kavramları  Zorunlu 3+0 4.0
İKT103U İktisada Giriş I  Zorunlu 3+0 5.0
İŞL105U İşletme İlkeleri  Zorunlu 3+0 5.0
MAT105U Matematik I  Zorunlu 3+0 4.0
MUH103U Genel Muhasebe I  Zorunlu 3+0 5.0
SOS113U Davranış Bilimleri I  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 30
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri II  Zorunlu 3+0 3.0
HUK110U Borçlar Hukuku  Zorunlu 3+0 4.0
İKT104U İktisada Giriş II  Zorunlu 3+0 5.0
İŞL106U İşletme Fonksiyonları  Zorunlu 3+0 5.0
MAT106U Matematik II  Zorunlu 3+0 4.0
MUH104U Genel Muhasebe II  Zorunlu 3+0 5.0
SOS114U Davranış Bilimleri II  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 30
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
HUK211U Ticaret Hukuku I  Zorunlu 3+0 4.0
İKT203U Mikro İktisat  Zorunlu 3+0 5.0
İST201U İstatistik I  Zorunlu 3+0 4.0
İŞL205U İşletme Yönetimi  Zorunlu 3+0 5.0
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri  Zorunlu 3+0 4.0
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri  Zorunlu 3+0 5.0
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
HUK212U Ticaret Hukuku II  Zorunlu 3+0 4.0
İKT204U Makro İktisat  Zorunlu 3+0 5.0
İST202U İstatistik II  Zorunlu 3+0 4.0
KÜL202U Görsel Kültür  Zorunlu 3+0 4.0
MUH208U Muhasebede Bilgi Yönetimi  Zorunlu 3+0 6.0
PZL212U Tedarik Zinciri Yönetimi  Zorunlu 3+0 4.0
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM301U Almanca 1 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
FİN201U Finansal Yönetim I  Zorunlu 3+0 5.0
FRA301U Fransızca 1 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
İNG301U Ingilizce 1 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik  Zorunlu 3+0 4.0
İŞL303U Üretim Yönetimi  Zorunlu 3+0 5.0
İŞL305U Yönetimde Güncel Yaklaşımlar  Zorunlu 3+0 4.0
MUH301U Maliyet Muhasebesi  Zorunlu 3+0 4.0
PZL103U Pazarlama Yönetimi  Zorunlu 3+0 5.0
Toplam 36
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM302U Almanca 2 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
FİN202U Finansal Yönetim II  Zorunlu 3+0 5.0
FRA302U Fransızca 2 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
HUK108U İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku  Zorunlu 3+0 5.0
İNG302U Ingilizce 2 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
İŞL302U Örgüt Kuramı  Zorunlu 3+0 4.0
MUH302U Maliyet Yönetimi  Zorunlu 3+0 4.0
PZL304U Pazarlama İletişimi  Zorunlu 3+0 4.0
SOS110U Örgütsel Davranış  Zorunlu 3+0 5.0
Toplam 36
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik  Zorunlu 3+0 4.0
İŞL401U Denetim  Zorunlu 3+0 5.0
İŞL403U Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar  Zorunlu 3+0 5.0
İŞL405U Stratejik Yönetim I  Zorunlu 3+0 5.0
MLY201U Türk Vergi Sistemi  Zorunlu 3+0 5.0
İŞL293U Girişimcilik ve İş Kurma Zorunlu 3+0 3.0
TÜR201U Türk Dili I  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
FİN402U Finansal Tablolar Analizi  Zorunlu 3+0 5.0
İKT402U Türkiye Ekonomisi  Zorunlu 3+0 5.0
İŞL402U İnsan Kaynakları Yönetimi  Zorunlu 3+0 5.0
İŞL406U Stratejik Yönetim II  Zorunlu 3+0 5.0
PZL402U Küresel Pazarlama  Zorunlu 3+0 4.0
İLT184U Etkili İletişim Teknikleri Zorunlu 3+0 3.0
TÜR202U Türk Dili II  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30

Değerlendirme ve Dersi Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.

Mezun Olma Koşulları

İşletme Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

İşletme Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İşletme Fakültesi İşletme Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız 2. Üniversite

İşletme Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsin.