Uluslararası İlişkiler Lisans Programı Diğer İktisat Programları

Programın Amaçları

Uluslararası İlişkiler Lisans Programının öğrencilerine kazandırmayı hedeflediği temel bilgi, beceri ve yetkinlikler arasında; bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi, tarihi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek; devletlerin ve uluslararası organizasyonların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklamak; uluslararası işbirliklerini ve uluslararası sorun çözme mekanizma ve yöntemlerini tanımak yer almaktadır. Bölümün amacı mezunlarının alanla ilgili kavramsal ve kuramsal bilgileri, küreselleşmenin ve uluslararası ilişkilerin karmaşık dinamiklerini dikkate alarak, çok boyutlu değerlendirme yeterliliğine sahip olmalarıdır. Bu bölümde, diplomatik hizmet kurumlarında, uluslararası organizasyonlarda, sivil toplum kuruluşlarında, çokuluslu şirketlerde ve kamu kurumlarının uluslararası birimlerinde görev yapabilmek için gerekli donanımı sağlayacak bir öğretim programı sunulmaktadır. Öğrencilerin uluslararası ilişkileri anlayabilen, açıklayabilen ve yorum yapabilen, en az bir yabancı dili iyi bilen, analitik düşünebilen, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Uluslararası İlişkiler Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsin.

Program Dersleri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I  Zorunlu 3+0 3.0
HUK101U Hukukun Temel Kavramları  Zorunlu 3+0 4.0
İKT103U İktisada Giriş I  Zorunlu 3+0 5.0
MAT103U Genel Matematik  Zorunlu 3+0 4.0
SOS113U Davranış Bilimleri I  Zorunlu 3+0 4.0
TAR113U Uygarlık Tarihi I  Zorunlu 3+0 4.0
TAR119U Siyasi Tarih I  Zorunlu 3+0 6.0
Toplam 30
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri II  Zorunlu 3+0 3.0
İKT104U İktisada Giriş II  Zorunlu 3+0 5.0
SİY102U Türk Siyasal Hayatı  Zorunlu 3+0 4.0
SOS114U Davranış Bilimleri II  Zorunlu 3+0 4.0
TAR114U Uygarlık Tarihi II  Zorunlu 3+0 4.0
TAR120U Siyasi Tarih II  Zorunlu 3+0 6.0
ULİ102U Uluslararası İlişkilere Giriş  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 30
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
HUK209U Anayasa Hukuku  Zorunlu 3+0 5.0
HUK221U Uluslararası Hukuk I  Zorunlu 3+0 5.0
MLY203U Kamu Maliyesi  Zorunlu 3+0 5.0
SİY201U Siyaset Bilimi  Zorunlu 3+0 4.0
SOS319U Türkiye' nin Toplumsal Yapısı  Zorunlu 3+0 4.0
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  Zorunlu 3+0 3.0
ULİ201U Uluslararası Politika I  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 30
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
HUK222U Uluslararası Hukuk II  Zorunlu 3+0 5.0
İKT402U Türkiye Ekonomisi  Zorunlu 3+0 5.0
İŞL202U Kamu Yönetimi  Zorunlu 3+0 5.0
SİY202U Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset  Zorunlu 3+0 4.0
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  Zorunlu 3+0 3.0
TAR222U Siyasi Düşünceler Tarihi  Zorunlu 3+0 4.0
ULİ202U Uluslararası Politika II  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 30
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM301U Almanca 1 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
FRA301U Fransızca 1 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
İKT311U Uluslararası İktisat Teorisi  Zorunlu 3+0 4.0
İNG301U Ingilizce 1 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
SİY301U Balkanlar'da Siyaset  Zorunlu 3+0 5.0
SİY303U Orta Asya ve Kafkaslarda Siyaset  Zorunlu 3+0 5.0
ULİ301U Strateji ve Güvenlik  Zorunlu 3+0 4.0
ULİ303U İnsan Hakları ve Demokratikleşme Süreci  Zorunlu 3+0 4.0
ULİ305U Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler  Zorunlu 3+0 5.0
Toplam 36
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM302U Almanca 2 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
FRA302U Fransızca 2 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
İKT308U Uluslararası İktisat Politikası  Zorunlu 3+0 4.0
İNG302U Ingilizce 2 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
KÜL102U Kültür Tarihi  Zorunlu 3+0 4.0
SİY302U Orta Doğuda Siyaset  Zorunlu 3+0 5.0
ULİ302U Uluslararası Örgütler  Zorunlu 3+0 4.0
ULİ304U Diş Politika Analizi  Zorunlu 3+0 5.0
ULİ306U Uluslararası Ekonomi Politik  Zorunlu 3+0 5.0
Toplam 36
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
İKT401U Avrupa Birliği  Zorunlu 3+0 5.0
TÜR201U Türk Dili I  Zorunlu 3+0 3.0
ULİ401U Amerikan Dış Politikası  Zorunlu 3+0 5.0
ULİ403U Türk Dış Politikası I  Zorunlu 3+0 5.0
ULİ405U Uluslararası İlişkiler Kuramları I  Zorunlu 3+0 5.0
ULİ407U Diplomasi Tarihi  Zorunlu 3+0 4.0
İŞL293U Girişimcilik ve İş Kurma Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ARY404U Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri  Zorunlu 3+0 5.0
İKT406U Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri  Zorunlu 3+0 4.0
İLT402U Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim  Zorunlu 3+0 5.0
TÜR202U Türk Dili II  Zorunlu 3+0 3.0
ULİ404U Türk Dış Politikası II  Zorunlu 3+0 5.0
ULİ406U Uluslararası İlişkiler Kuramları II  Zorunlu 3+0 5.0
İLT184U Etkili İletişim Teknikleri Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30

Değerlendirme ve Dersi Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.

Mezun Olma Koşulları

Uluslararası İlişkiler Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Uluslararası İlişkiler Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız 2. Üniversite

Uluslararası İlişkiler Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsin.