Maliye Lisans Programı Diğer İktisat Programları

Programın Amaçları

Maliye Lisans Programının amacı, alanla ilgili temel kavramsal bilgiler ve uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduran eğitim sürecinin sonunda, öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirip uygulamaya geçirebilen, alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesi​nde proje ve etkinliklere dönüştürebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Edindiği mesleki bilgi ve becerileri, değişen koşullarda güncel sorunları çözme konusunda kullanabilen, alanla ilgili bilgileri bu sorunların çözümünde neden–sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirebilen ve değerlendirebilen, alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eden bireylerin yetişmesi programın temel amacıdır.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Maliye Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsin.

Program Dersleri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I  Zorunlu 3+0 3.0
HUK101U Hukukun Temel Kavramları  Zorunlu 3+0 4.0
HUK107U Türk Anayasa Hukuku  Zorunlu 3+0 4.0
İKT103U İktisada Giriş I  Zorunlu 3+0 5.0
İŞL107U Genel İşletme  Zorunlu 3+0 5.0
MAT103U Genel Matematik  Zorunlu 3+0 4.0
MUH103U Genel Muhasebe I  Zorunlu 3+0 5.0
Toplam 30
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri II  Zorunlu 3+0 3.0
HUK110U Borçlar Hukuku  Zorunlu 3+0 4.0
HUK114U Sermaye Piyasası Hukuku  Zorunlu 3+0 4.0
HUK122U Temel İdare Hukuku  Zorunlu 3+0 4.0
İKT104U İktisada Giriş II  Zorunlu 3+0 5.0
MUH104U Genel Muhasebe II  Zorunlu 3+0 5.0
SOS104U İnsan ve Toplum  Zorunlu 3+0 5.0
Toplam 30
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
HUK211U Ticaret Hukuku I  Zorunlu 3+0 4.0
İKT203U Mikro İktisat  Zorunlu 3+0 5.0
İST203U İstatistik  Zorunlu 3+0 4.0
MLY203U Kamu Maliyesi  Zorunlu 3+0 5.0
MLY205U Genel Vergi Hukuku  Zorunlu 3+0 5.0
MUH203U Envanter ve Bilanço  Zorunlu 3+0 4.0
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
HUK212U Ticaret Hukuku II  Zorunlu 3+0 4.0
HUK214U Vergi Usul Hukuku  Zorunlu 3+0 4.0
İKT204U Makro İktisat  Zorunlu 3+0 5.0
İŞL202U Kamu Yönetimi  Zorunlu 3+0 5.0
MLY202U Vergi Teorisi  Zorunlu 3+0 4.0
MUH212U Şirketler Muhasebesi  Zorunlu 3+0 5.0
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM301U Almanca 1 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
ARY101U Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri  Zorunlu 3+0 4.0
FRA301U Fransızca 1 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
HUK305U Özel Vergi Hukuku I  Zorunlu 3+0 4.0
İKT301U Para ve Banka  Zorunlu 3+0 5.0
İKT313U Kamu Ekonomisi I  Zorunlu 3+0 5.0
İNG301U Ingilizce 1 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
MLY301U Devlet Bütçesi  Zorunlu 3+0 5.0
MUH301U Maliyet Muhasebesi  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 36
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM302U Almanca 2 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
FRA302U Fransızca 2 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
HUK108U İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku  Zorunlu 3+0 5.0
HUK306U Özel Vergi Hukuku II  Zorunlu 3+0 4.0
İKT314U Kamu Ekonomisi II  Zorunlu 3+0 5.0
İNG302U Ingilizce 2 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
MLY302U Mahalli İdareler Maliyesi  Zorunlu 3+0 5.0
MLY304U Kamu Mali Yönetimi  Zorunlu 3+0 4.0
MLY306U Uluslararası Kamu Maliyesi  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 36
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
FİN401U Finansal Yönetim  Zorunlu 3+0 5.0
HUK405U Vergi Ceza Hukuku  Zorunlu 3+0 5.0
HUK407U Vergi İcra Hukuku  Zorunlu 3+0 5.0
MLY401U Devlet Borçları  Zorunlu 3+0 4.0
MLY403U Maliye Politikası I  Zorunlu 3+0 5.0
İŞL293U Girişimcilik ve İş Kurma Zorunlu 3+0 3.0
TÜR201U Türk Dili I  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
İKT210U Uluslararası İktisat  Zorunlu 3+0 5.0
İKT402U Türkiye Ekonomisi  Zorunlu 3+0 5.0
MLY404U Maliye Politikası II  Zorunlu 3+0 5.0
MLY406U Vergi Uygulamaları  Zorunlu 3+0 4.0
MLY408U Vergi Yargılaması Hukuku  Zorunlu 3+0 5.0
İLT184U Etkili İletişim Teknikleri Zorunlu 3+0 3.0
TÜR202U Türk Dili II  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30

Değerlendirme ve Dersi Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.

Mezun Olma Koşulları

Maliye Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Maliye Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İktisat Fakültesi Maliye Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız 2. Üniversite

Maliye Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsin.