Kamu Yönetimi Lisans Programı Diğer İktisat Programları

Programın Amaçları

Kamu Yönetimi Lisans Programının amacı, öğrencilerin siyasi, idari ve hukuki konularda temel kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinmesini; kamu yönetimi alanındaki gelişmeleri takip ederek değerlendirme yapabilme ve kamusal sorunlara çözüm önerileri getirebilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Kamu Yönetimi Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsin.

Program Dersleri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I  Zorunlu 3+0 3.0
HUK101U Hukukun Temel Kavramları  Zorunlu 3+0 4.0
İKT103U İktisada Giriş I  Zorunlu 3+0 5.0
İŞL107U Genel İşletme  Zorunlu 3+0 5.0
MAT103U Genel Matematik  Zorunlu 3+0 4.0
MUH103U Genel Muhasebe I  Zorunlu 3+0 5.0
SOS113U Davranış Bilimleri I  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 30
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri II  Zorunlu 3+0 3.0
HUK110U Borçlar Hukuku  Zorunlu 3+0 4.0
İKT104U İktisada Giriş II  Zorunlu 3+0 5.0
MUH104U Genel Muhasebe II  Zorunlu 3+0 5.0
SOS114U Davranış Bilimleri II  Zorunlu 3+0 4.0
TAR116U Genel Uygarlık Tarihi  Zorunlu 3+0 4.0
TAR118U Siyasi Tarih  Zorunlu 3+0 5.0
Toplam 30
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
HUK209U Anayasa Hukuku  Zorunlu 3+0 5.0
İST203U İstatistik  Zorunlu 3+0 4.0
KYT201U Yönetim Bilimi I  Zorunlu 3+0 5.0
MLY203U Kamu Maliyesi  Zorunlu 3+0 5.0
SİY201U Siyaset Bilimi  Zorunlu 3+0 4.0
SOS207U Siyaset Sosyolojisi  Zorunlu 3+0 4.0
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
HUK208U Ticaret Hukuku  Zorunlu 3+0 4.0
HUK210U İdare Hukuku  Zorunlu 3+0 5.0
İŞL202U Kamu Yönetimi  Zorunlu 3+0 5.0
KYT202U Yönetim Bilimi II  Zorunlu 3+0 5.0
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  Zorunlu 3+0 3.0
TAR222U Siyasi Düşünceler Tarihi  Zorunlu 3+0 4.0
YYT202U Yerel Yönetimler  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 30
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM301U Almanca 1 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
ARY101U Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri  Zorunlu 3+0 4.0
ÇEK101U Sosyal Politika  Zorunlu 3+0 5.0
FRA301U Fransızca 1 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
HİT102U Halkla İlişkiler  Zorunlu 3+0 4.0
HUK303U Kamu Personel Hukuku  Zorunlu 3+0 5.0
İNG301U Ingilizce 1 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
KYT301U Kentleşme ve Konut Politikaları  Zorunlu 3+0 4.0
MLY301U Devlet Bütçesi  Zorunlu 3+0 5.0
Toplam 36
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ADL106U İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri  Zorunlu 3+0 4.0
ALM302U Almanca 2 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
ÇEK308U Çalışma Ekonomisi  Zorunlu 3+0 5.0
FRA302U Fransızca 2 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
İNG302U Ingilizce 2 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
MLY302U Mahalli İdareler Maliyesi  Zorunlu 3+0 5.0
SİY102U Türk Siyasal Hayatı  Zorunlu 3+0 4.0
SOS110U Örgütsel Davranış  Zorunlu 3+0 5.0
ULİ302U Uluslararası Örgütler  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 36
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
HUK403U Türk İdare Tarihi  Zorunlu 3+0 5.0
KYT401U Çevre Sorunları ve Politikaları  Zorunlu 3+0 5.0
MLY201U Türk Vergi Sistemi  Zorunlu 3+0 5.0
MLY403U Maliye Politikası I  Zorunlu 3+0 5.0
SOS319U Türkiye' nin Toplumsal Yapısı  Zorunlu 3+0 4.0
İŞL293U Girişimcilik ve İş Kurma Zorunlu 3+0 3.0
TÜR201U Türk Dili I  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
İKT402U Türkiye Ekonomisi  Zorunlu 3+0 5.0
İKT406U Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri  Zorunlu 3+0 4.0
İŞL402U İnsan Kaynakları Yönetimi  Zorunlu 3+0 5.0
KYT402U Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar  Zorunlu 3+0 5.0
MLY404U Maliye Politikası II  Zorunlu 3+0 5.0
İLT184U Etkili İletişim Teknikleri Zorunlu 3+0 3.0
TÜR202U Türk Dili II  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30

Değerlendirme ve Dersi Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.

Mezun Olma Koşulları

Kamu Yönetimi Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Kamu Yönetimi Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız 2. Üniversite

Kamu Yönetimi Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsin.