İktisat Lisans Programı Diğer İktisat Programları

Programın Amaçları

İktisat Lisans Programının amacı, günümüz ekonomilerini kavrayabilecek, ekonomilerin güncel sorunlarını algılayıp olası çözüm önerilerini ortaya koyabilecek ve bunları yaparken hem sosyal hem de analitik yönlü düşünebilecek bireyler yetiştirmektir.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

İktisat Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsin.

Program Dersleri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I  Zorunlu 3+0 3.0
HUK101U Hukukun Temel Kavramları  Zorunlu 3+0 4.0
İKT103U İktisada Giriş I  Zorunlu 3+0 5.0
İŞL107U Genel İşletme  Zorunlu 3+0 5.0
MAT105U Matematik I  Zorunlu 3+0 4.0
MUH103U Genel Muhasebe I  Zorunlu 3+0 5.0
SOS101U Sosyolojiye Giriş  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 30
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri II  Zorunlu 3+0 3.0
HUK110U Borçlar Hukuku  Zorunlu 3+0 4.0
İKT102U Proje Yönetimi  Zorunlu 3+0 5.0
İKT104U İktisada Giriş II  Zorunlu 3+0 5.0
İŞL104U Yönetim ve Organizasyon  Zorunlu 3+0 4.0
MAT106U Matematik II  Zorunlu 3+0 4.0
MUH104U Genel Muhasebe II  Zorunlu 3+0 5.0
Toplam 30
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
HUK209U Anayasa Hukuku  Zorunlu 3+0 5.0
İKT201U İktisadi Düşünceler Tarihi  Zorunlu 3+0 4.0
İKT203U Mikro İktisat  Zorunlu 3+0 5.0
İST201U İstatistik I  Zorunlu 3+0 4.0
MLY203U Kamu Maliyesi  Zorunlu 3+0 5.0
MUH201U Muhasebe Uygulamaları  Zorunlu 3+0 4.0
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
HUK208U Ticaret Hukuku  Zorunlu 3+0 4.0
HUK210U İdare Hukuku  Zorunlu 3+0 5.0
İKT202U Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi  Zorunlu 3+0 5.0
İKT204U Makro İktisat  Zorunlu 3+0 5.0
İKT206U Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar  Zorunlu 3+0 4.0
İST202U İstatistik II  Zorunlu 3+0 4.0
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM301U Almanca 1 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
FRA301U Fransızca 1 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
İKT303U Matematiksel İktisat  Zorunlu 3+0 5.0
İKT305U Para Teorisi  Zorunlu 3+0 5.0
İKT307U Sanayi Ekonomisi  Zorunlu 3+0 4.0
İKT309U Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Politikalar  Zorunlu 3+0 4.0
İKT311U Uluslararası İktisat Teorisi  Zorunlu 3+0 4.0
İNG301U Ingilizce 1 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
MLY301U Devlet Bütçesi  Zorunlu 3+0 5.0
Toplam 36
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM302U Almanca 2 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
ÇEK308U Çalışma Ekonomisi  Zorunlu 3+0 5.0
FRA302U Fransızca 2 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
HUK108U İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku  Zorunlu 3+0 5.0
İKT302U Bilgi Ekonomisi  Zorunlu 3+0 4.0
İKT304U Hizmetler Ekonomisi  Zorunlu 3+0 4.0
İKT306U Para Politikası  Zorunlu 3+0 5.0
İKT308U Uluslararası İktisat Politikası  Zorunlu 3+0 4.0
İNG302U Ingilizce 2 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
Toplam 36
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
HUK401U Vergi Hukuku  Zorunlu 3+0 4.0
İKT401U Avrupa Birliği  Zorunlu 3+0 5.0
İKT403U İktisadi Kalkınma  Zorunlu 3+0 5.0
İKT405U Finansal Ekonomi  Zorunlu 3+0 5.0
MLY201U Türk Vergi Sistemi  Zorunlu 3+0 5.0
İŞL293U Girişimcilik ve İş Kurma Zorunlu 3+0 3.0
TÜR201U Türk Dili I  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
İKT402U Türkiye Ekonomisi  Zorunlu 3+0 5.0
İKT406U Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri  Zorunlu 3+0 4.0
İKT408U Ekonominin Güncel Sorunları  Zorunlu 3+0 3.0
İKT410U İktisadi Büyüme  Zorunlu 3+0 5.0
İKT412U İktisat Tarihi  Zorunlu 3+0 3.0
MLY402U Maliye Politikası  Zorunlu 3+0 4.0
İLT184U Etkili İletişim Teknikleri Zorunlu 3+0 3.0
TÜR202U Türk Dili II  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30

Değerlendirme ve Dersi Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.

Mezun Olma Koşulları

İktisat Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

İktisat Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İktisat Fakültesi İktisat Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız 2. Üniversite

İktisat Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsin.