Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programı Diğer İktisat Programları

Programın Amaçları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programının amacı, çalışma yaşamını sosyal politika, hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve yönetim gibi sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ışığında incelemeyi ve bu kapsamda eğitim ve öğretim sunmayı amaçlamaktadır.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsin.

Program Dersleri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I  Zorunlu 3+0 3.0
HUK101U Hukukun Temel Kavramları  Zorunlu 3+0 4.0
İKT103U İktisada Giriş I  Zorunlu 3+0 5.0
İŞL107U Genel İşletme  Zorunlu 3+0 5.0
MAT105U Matematik I  Zorunlu 3+0 4.0
MUH103U Genel Muhasebe I  Zorunlu 3+0 5.0
SOS111U Sosyoloji I  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 30
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri II  Zorunlu 3+0 3.0
HUK110U Borçlar Hukuku  Zorunlu 3+0 4.0
İKT104U İktisada Giriş II  Zorunlu 3+0 5.0
İŞL104U Yönetim ve Organizasyon  Zorunlu 3+0 4.0
MAT106U Matematik II  Zorunlu 3+0 4.0
MUH104U Genel Muhasebe II  Zorunlu 3+0 5.0
SOS112U Sosyoloji II  Zorunlu 3+0 5.0
Toplam 30
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ÇEK201U Sosyal Politika I  Zorunlu 3+0 4.0
ÇEK203U Çalışma Ekonomisi I  Zorunlu 3+0 5.0
HUK209U Anayasa Hukuku  Zorunlu 3+0 5.0
İKT201U İktisadi Düşünceler Tarihi  Zorunlu 3+0 4.0
İST201U İstatistik I  Zorunlu 3+0 4.0
MLY203U Kamu Maliyesi  Zorunlu 3+0 5.0
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ÇEK202U Sosyal Politika II  Zorunlu 3+0 4.0
ÇEK204U Çalışma Ekonomisi II  Zorunlu 3+0 5.0
HUK208U Ticaret Hukuku  Zorunlu 3+0 4.0
HUK210U İdare Hukuku  Zorunlu 3+0 5.0
İKT210U Uluslararası İktisat  Zorunlu 3+0 5.0
İST202U İstatistik II  Zorunlu 3+0 4.0
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM301U Almanca 1 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
ÇEK301U Çalışma İlişkileri Tarihi  Zorunlu 3+0 4.0
ÇEK303U İstihdam ve İşsizlik  Zorunlu 3+0 4.0
FRA301U Fransızca 1 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
HUK301U Bireysel İş Hukuku  Zorunlu 3+0 4.0
İKT301U Para ve Banka  Zorunlu 3+0 5.0
İNG301U Ingilizce 1 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
PSİ103U Psikoloji  Zorunlu 4+0 6.0
SOS323U Çalışma Sosyolojisi  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 36
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM302U Almanca 2 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
ÇEK302U Gelir Dağılımı ve Yoksulluk  Zorunlu 3+0 4.0
ÇEK304U Sendikacılık  Zorunlu 3+0 4.0
ÇEK306U Uluslararası Sosyal Politika  Zorunlu 3+0 5.0
FRA302U Fransızca 2 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
HUK302U Toplu İş Hukuku  Zorunlu 3+0 5.0
İNG302U Ingilizce 2 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
PSİ104U Çalışma Psikolojisi  Zorunlu 3+0 4.0
SOS110U Örgütsel Davranış  Zorunlu 3+0 5.0
Toplam 36
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ÇEK401U Endüstri İlişkileri  Zorunlu 3+0 5.0
ÇEK403U İş Sağlığı ve Güvenliği  Zorunlu 3+0 5.0
ÇEK405U Sosyal Güvenlik  Zorunlu 3+0 5.0
MLY201U Türk Vergi Sistemi  Zorunlu 3+0 5.0
SOS319U Türkiye' nin Toplumsal Yapısı  Zorunlu 3+0 4.0
İŞL293U Girişimcilik ve İş Kurma Zorunlu 3+0 3.0
TÜR201U Türk Dili I  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ÇEK402U Çalışma Yaşamının Denetimi  Zorunlu 3+0 4.0
ÇEK404U Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı  Zorunlu 3+0 5.0
HUK402U Sosyal Güvenlik Hukuku  Zorunlu 3+0 5.0
İKT402U Türkiye Ekonomisi  Zorunlu 3+0 5.0
İŞL402U İnsan Kaynakları Yönetimi  Zorunlu 3+0 5.0
İLT184U Etkili İletişim Teknikleri Zorunlu 3+0 3.0
TÜR202U Türk Dili II  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30

Değerlendirme ve Dersi Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.

Mezun Olma Koşulları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız 2. Üniversite

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsin.