İktisat Fakültesi Lisans Programları (4 Yıllık) Diğer İktisat Programları

1993'te kurulan İktisat Fakültesi, Açıköğretim Sistemi ile eğitim vermektedir. Açıköğretim Sistemine ek olarak akademik danışmanlık ve uygulama hizmetleri ile yüz yüze ve İnternet üzerinden eğitim de yapılmaktadır. İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile Uluslararası İlişkiler bölümleri vardır.

Fakülte bu derslerin yürütülmesi sırasında, basılı ders malzemeleri ve televizyon yayınlarından yararlanmanın ötesinde, İnternet, bilgisayar destekli eğitim, telekonferans gibi gelişmiş teknolojileri kullanarak bu teknolojilere öğrencilerin de uyumunu sağlamak ve teknolojik etkileşim yaratmak çabası içindedir. Ayrıca uygun bulunan bölgelerde akademik danışmanlık ve uygulama hizmetleri (yüz yüze eğitim) de verilmektedir.

Programa ait bölümler aşağıda listelenmiştir. Bilgi edinmek istediğin bölüme tıklayarak, detaylarına ve okutulan derslere erişebilirsin.